İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı
Close

İklim, Çevre ve Sağlık Ortak Araştırma Aksiyonu 1. Çağrısı

Back

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.


1. Aşama Ortak Başvuru Son Tarihi: 6 Mayıs 2019

Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız.

Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir.

Proje ekipleri oluşturulurken, coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve düşük ve düşük orta gelirli ülke (LLMIC) ortaklarının dahil edilmesi önerilmektedir.

Fonlama Şekli:
Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Bütçesi Üst Limiti: max. 1.000.000 TL (Kurum hissesi ve PTİ hariç)

Çağrı Bütçesi:max. 1.000.000 Avro (Kurum hissesi ve PTİ hariç)

Proje Süresi Üst Limiti: max. 36 ay

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Başvuruların ulusal kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kurallar ve ulusal başvurularda istenen dokümanların listesi aşağıdaki belgelerde özetlenmektedir:

Çağrı Metninde Yer Alan Kurallar (İngilizce)

Detaylı Açıklamalar (Türkçe)