STÖ- Akademi İş Birliği Destek Programı Başlıyor
Close

STÖ- Akademi İş Birliği Destek Programı Başlıyor

Back

Sivil Toplum Okulu'nun (STOK) ardından sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki işbirliğine destek programıyla devam eden STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütlerinin akademi ile işbirliği içerisinde yürütecekleri faaliyetlere ayni destek sağlayacak.

Toplam bütçesi 90 bin Avro olan ve hak temelli yaklaşımla çalışma yürüten STÖ'lerle akademi arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan destek programında azami destek miktarı ise 3 bin Avro olarak belirlendi.

Başvuru Formu

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalışmalarla desteklemeyi hedefliyor.

Başvuru Tarihi
STÖ-Akademi Destek Programı'nın son başvuru tarihi söz konusu değildir. Program, toplam bütçesine ulaştığında kapatılacaktır.

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nın detayları için lütfen aşağıdaki dokümanları indiriniz.

- STÖ Akademi Destek Programı Rehberi
- Bütçe
- Faaliyet Takvimi
- Ortaklık Belgesi
- STÖ Akademi Başvuru formu örneği

STÖ- Akademi İşbirliği Destek Programı'nın ayrıntıları için https://buff.ly/2J2ce9y adresini ziyaret edebilirsiniz.