Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri 2019
Close

Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri 2019

Back

Avrupa Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri 2019 çağrısına çıkılmıştır. Çağrı ile sosyal ekonomi ve sosyal yenilik paydaşların etkili ağlar kurması hedeflenmektedir.

Ülkemizin de katılım sağlamakta olduğu COSME Programı kapsamında başlatılan Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri İnisiyatifi kapsamında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ve şehirlerinde sosyal ekonomi konusundaki yerel paydaşları (KOBİ'ler, sosyal girişimler, başlangıç aşamasındaki sosyal girişimler, kooperatifler, vakıflar vb.) biraraya getiren farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi beklenmektedir.

Çağrı kapsamında başvuruculara doğrudan finansal destek sağlamamakla birlikte, düzenlenecek farkındalık artırma etkinliklerine sosyal ekonomi hakkında sunum yapmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından bir uzman görevlendirilmekte ve Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri görsel kimliği sağlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 olan çağrıya COSME Programı katılımcısı olan ülkemizden de sosyal ekonomi alanında çalışan yerel ve bölgesel kuruluşlar başvuru yapabilmektedir. Başvurucuların düzenleyecekleri etkinliğe ilişkin en fazla bir sayfalık kavram kağıtlarını (concept paper) eranetrusplus@tubitak.gov.tr adresine iletmesi gerekmektedir.

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.