Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Hibe Başvuruları Açıldı
Close

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Hibe Başvuruları Açıldı

Back

Kurumsal Hibe Programı kapsamında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimine destek vermek amacıyla kira, insan kaynağı, uzman desteği, seyahat gibi masraflarını içeren başvuruları kabul edilecek.


Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından geliştirilen kurumsal kapasite bileşeni ile desteklenen STK'lar belirleyecekleri öncelikler doğrultusunda 1 yıl süreyle;

- finansal sürdürülebilirlik (kaynak geliştirme),
- aynı alanlarda çalışan STK'larla ortak çalışmalar yapma,
- yeni bir fikri proje haline getirme ve uygulama,
- üzerinde çalışılan sosyal sorunla ilgili kamuoyu yaratma ve/veya karar alıcıları etkileme (savunuculuk ve lobi faaliyetleri),
- toplumda ve/veya hedef kitlede yaratılan etkiyi/değişimi ölçme,
kurum içi ve dışı iletişim,
- konularında uzman mentorlarla çalışarak kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar için destek alacaklar.

Kurumsal Hibe Programı kapsamında STK'lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240,000.- TL'dir. Başvuru yapan STK'lar hibe programından en fazla 12 ay süreyle faydalanabilirler ve en fazla 60,000.- TL talep edebilirler.

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

- Türkiye'de kurulmuş, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen,
- En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
- 2018 yılındaki gelirleri 30,000.- TL.'den fazla ve 750,000.- TL.'den az olan,
- Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak olan,
- Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Son Başvuru Tarihi: 06/05/2019

Hibe Almaya Hak Kazanan Kuruluşlara Bilgilendirilme Yapılması: 20-24 Mayıs 2019

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız..