QuantERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı
Close

QuantERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı

Back

QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK'ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.
 
Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.
 
Konular:
  • Kuantum Fenomeni ve Kaynakları (QPR)
  • Uygulamalı Kuantum Bilimleri (AQS)
Araştırma Alanları:
  • Kuantum Haberleşme
  • Kuantum Simülasyonu
  • Kuantum Hesaplama
  • Kuantum Enformatik Bilimleri
  • Kuantum Metroloji Algılama ve Görüntüleme
 
Kimler Başvurabilir:
Proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun çağrıya katılım sağlayan en az 3 farklı ülkeden kuruluşları içermesi gerekmektedir.
 
Uluslararası Konsorsiyum: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekya,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık
 
Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.
 
Süre: 24 – 36 Ay Arasında
Bütçe: 33 Milyon € 
Son Başvuru Tarihi: 11 Mayıs, 2023

Detaylı bilgi için tıklayınız.