ECSEL Ortak Girişimi 2019 Yılı Çağrısı
Close

ECSEL Ortak Girişimi 2019 Yılı Çağrısı

Back

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimleri'nden biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU), elektronik komponent ve sistemler konularında, önemli uygulama (akıllı ulaşım, akıllı sağlık, enerji, dijital sanayi, dijital yaşam vb.) ve önemli teknoloji (sistem ve komponentler, birlikte çalışabilirlik, güvenlik-güvenilirlik, hesaplma sistemleri, elektronik komponenet ve sistemler b.) alanlarında faaliyet göstermektedir. Pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye'den de kurum ve kuruluşlar yer alabilmektedir.


Ülkemiz araştırmacılarının, çağrı ortağı ülkelerdeki kuruluşlarla oluşturdukları konsorsiyum ile büyük ölçekli proje önerilerini sunması beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecektir. Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (Project Outline), koordinatör tarafından 07 Mayıs 2019 tarihine kadar "Funding and Tenders Portal" üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.

Projeye katılan ülkeler:
Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye, Yunanistan

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

Key Applications:
Transport and Smart Mobility Health and Well-being Energy Digital Industry Digital Life Essential Capabilities: Systems and Components: Architecture, Design and Integration Connectivity and Interoperability Safety, Security and Reliability Computing and Storage Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing for Electonic Components and Systems

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve ilgili kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek. Ulusal destek başvuruları şu şekilde gerçekleşecektir:

Konsorsiyuma Türkiye'den dahil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri/Sanayi Kuruluşları ve KOBİ'ler; TÜBİTAK tarafından 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kurallarına uygun şekilde desteklenecek. Uluslararası başvurunun yanı sıra ayrıca TÜBİTAK'a 14 Mayıs 2019 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden ECSEL birinci aşama başvurusunun iletilmesi gerekiyor. Çağrı, PBS üzerinde "Çoklu İşbirliği Destek Programları" altında "ECSEL-2019 1. Aşama" olarak yer almakta. Başvurunun elektronik imzalı halinin ise 21 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlatılması gerekmektedir. ECSEL-2019 Çağrısına özel olarak, TÜBİTAK tarafından "1071 Programı" kapsamında bir proje için verilebilecek maksimum bütçe için üst limit bulunmamakla birlikte (PTİ ve kurum hissesi hariç olacak şekilde) , projelere verilecek bütçe miktarı çağrı bütçesi ile sınırlı.

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ecsel-ortak-girisimi-2019-yili-cagrisi-acildi

ECSEL 2019 TÜBİTAK Ulusal Çağrı Takvimi:

14 Mayıs 2019: Birinci aşama ARDEB-1071 online başvurusu

21 Mayıs 2019: Birinci aşama başvurularının elektronik imzalarının tamamlatılması

ECSEL 2019 Uluslararası Çağrı Takvimi:

07 Şubat 2019: Çağrının açılma tarihi

07 Mayıs 2019: Birinci aşama RIA ve IA başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)*

*Birinci Aşama CSA Health.E için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2019'dur.

Haziran 2019: Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi

18 Eylül 2019: İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Kasım 2010: İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması