Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı
Close

Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı

Back

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes ile birlikte 12 yıldır yürüttüğümüz Gelecek Turizmde ile, yerel değerleri turizme kazandıracak ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni sürdürülebilir turizm projeleri arıyoruz. Her yıl üç projeye fon desteğinin yanı sıra; eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri veriyor, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz.


Sürdürülebilir turizm ilkelerini dikkate alan yaklaşım ile birlikte aşağıdaki amaçları içeren proje teklifleri değerlendirilecektir:

- Türkiye'de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası iş birliğinin ve ortaklıkların artırılması,
- Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması,
- Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması,
- Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması,

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki yaratılması ve bir model oluşturulması (örneğin; kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller),

Hibe Faydalanıcısı olarak her bir tüzel kişilik ile imzalanacak Hibe Sözleşmesi toplam tutarı en az 50.000.-TL ve en fazla 120.000.-TL'dir.

Son Başvuru Tarihi: 14/06/2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.