M-ERA.NET II 2019 Çağrısı Açıldı
Close

M-ERA.NET II 2019 Çağrısı Açıldı

Back

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir.

M-ERA.NET 2 projesinin 2019 yılı çağrısı açılmış ve 1. Aşama proje başvuruları (pre-proposal submission) alınmaya başlanmıştır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması ve çağrı kapsamında yapılacak proje başvurularının aşağıda paylaşılan konulara yönelik olması gerekmektedir:

• Malzeme Mühendisliği ve İşlemede Modelleme (Modeling for Materials Engineering and Processing)
• Yenilikçi Yüzeyler, Kaplamalar ve Arayüzeyler (Innovative Surfaces, Coatings and Interfaces)
• Yüksek Performanslı Kompozitler (High Performance Composites)
• Fonksiyonel Malzemeler (Functional Materials)
• İleri Malzeme Bazlı Sağlık Uygulamaları için Yeni Stratejiler (New Strategies for Advanced Material-Based Technologies in Health Applications)
• Katmanlı İmalat için Malzemeler (Materials for Additive Manufacturing)

Destek Oranı ve Proje Bütçesi Üst Sınırı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu araştırma merkez ve enstitüleri %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Özel kuruluşlarda;
a) Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin %60'ı,
b) KOBİ'lerin bütçesinin %75'i,
olacak şekilde destek oranı uygulanır.

Özel kuruluşlar için proje bütçesi üst sınırı uygulanmayacaktır. Fakat bir projede yer alan yüksek öğretim kurumu, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüsü veya bunlar tarafından oluşturulan konsorsiyumlar ise PTİ ve kurum hissesi dâhil toplamda en fazla 1 milyon TL ile desteklenebilecektir.

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik kurum/kuruluşlar tarafından ulusal başvuruların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir.

M-ERA.NET web sayfasından yapılacak başvuru için son tarih:
19/11/2019 Brüksel saati ile öğlen saat 12:00

TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal başvuru için son tarih:
29/11/2019 TSİ 23:59

Ulusal süreç dokümanı için tıklayınız.
Detaylı bilgi için tıklayınız.