Türk-İsveç İşbirliği Birimi Proje Çağrısı
Close

Türk-İsveç İşbirliği Birimi Proje Çağrısı

Back

Türk-İsveç İşbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliklerini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul İsveç Sarayı'nda yer alan Birimin misyonu tüm Türkiye'yi kapsayan projeleri sivil toplum örgütleri ile işbirliği kurarak desteklemek ve kamusal tartışma alanı sağlamaktır.

Birimin faaliyetleri, İsveç'in Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye ile olan reform iş birliğinin sonuç odaklı stratejisiyle (2014-2020) yönlendirilmektedir. Stratejiye buradan ulaşabilirsiniz.

2020 yılı için özellikle hedeflenen proje konu başlıkları;
- İnsan hakları, özellikle ifade özgürlüğü ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği ilerletmek için imkan sunan çalışmalar.
- Kadınların ve kız çocukların her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımını ve etkisini arttırmak ve seslerini duyurabilecekleri ortamlar sunmak.
- Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir sivil toplumu güçlendiren çalışmalar.
- İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda özgür ve bilinçli bir kamuoyu tartışmasını teşvik eden çalışmalar.

Birim olarak, farklı kurumların ve sektörlerin arasında işbirlikler teşvik edilmektedir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına da ayrıca önem verilecektir. Aynı zamanda Birim harici başka finansal bağışçıların da bulunması tavsiye ediliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi, başvuran örgütlerin hem kurumsal yapılarında hem de çalışma yöntemlerine ve faaliyetlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru teslimi için son tarih 14 Ekim 2019'dur.

Başvuru koşulları Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvuru yapabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.

İş birliği ve destek başvuruları için buradaki Grant Application Form'u dikkatlice inceledikten sonra İngilizce olarak Türk-İsveç İşbirliği Birimi'ne posta yolu ile ulaştırılmalıdır.
Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvurular kabul edilecektir.
Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
Doldurulan form normal posta yolu ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'na iletilmelidir.
Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk-İsveç İşbirliği Birimi'ne geç yapılan, eksik gelen, e-posta veya faks yolu ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri
Türk İsveç İşbirliği Birimi:
Cecilia Bisgen Jansson Didem Özalp

e-posta: istanbul.sektionen@gov.se Tel: +90 212 334 06 00

Adres: İstanbul İsveç Başkonsolosluğu İstiklal Caddesi No: 247 (Tünel) P.K. 125 344 33 Beyoğlu İstanbul