İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2019 Hibe Çağrısı
Close

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2019 Hibe Çağrısı

Back

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır.


2019 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

-İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,

- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,

- Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,

- Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,

- Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,

- İstihdamın arttırılması,

- Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,

- Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,

- Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,

- Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,

- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,

- Göç ve uyum,

29 Ocak 2019 (Saat: 09.00) tarihinde başlayan proje başvuruları, https://sso.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES' te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

Proje başvuru rehberi için tıklayınız.