Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
Close

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması

Back

IPA II döneminde uygulanmakta olan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı kapsamında uygulama otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Programı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.


Hibe Programı ile özel eğitim (görme engelli, işitme engelli vb.) alanında çalışan personelin kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması, öğretmenlerin, ailelerin ve okul yönetimlerinin farkındalığının artırılması ve bu alandaki ağların ve ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 7 milyon avro olan Hibe Programına eğitim ve öğretim kuruluşları, okullar, bilim ve sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve bu alanda çalışan STK'lar başvuru yapabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.