Ufuk 2020 Avrupa Tarihi Çevresi ve Kültürel Miras Çağrısı
Close

Ufuk 2020 Avrupa Tarihi Çevresi ve Kültürel Miras Çağrısı

Back

UFUK2020 kapsamında "Avrupa tarihi çevresi ve kültürel miras alanlarındaki etki değerlendirmesi ve müdahalelerin kalitesi üzerine sosyal platform" çağrısı 6 Kasım 2018 tarihinde açıldı.


Kültürel mirasın korunması, güçlendirilmesi, yönetimi ve teşviki için araştırma topluluklarını; miras uzmanlarını; kamu ve özel sektörleri; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika yapıcıları bir araya getirmeyi ve Avrupa'daki tarihi çevreye ve kültürel miras alanlarındaki mevcut ve ortaya çıkan sorunları, uygulamaları ve politika boşluklarına çözümü kapsamaktadır.

Toplam hibe bedeli 1,500,000 € olan çağrının son başvuru tarihi 14 Mart 2019 17.00 (Brüksel saati) dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.