2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Kapsamında Deprem Araştırmaları Çağrısı Açılıyor!
Close

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Kapsamında Deprem Araştırmaları Çağrısı Açılıyor!

Back

Ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini hep birlikte yaşıyoruz. Bu zor sürecin yaralarını sarabilmede en önemli haklı beklenti gelecekte bu tür afetlerin yaşanmaması için gerekli girişimlerde bulunulmasıdır. Bu da ancak bilim temelli bir yaklaşım ve çözümlerle mümkün olabilecektir.
Bu amaca yönelik olarak başlatılmış olan birçok program bulunmaktadır. Bu programlar hem bilgi üretimi, hem de insan kaynağımızın gelişimi odaklıdır. Bu zor sürecin başarısında ulusal yetkinliklerimiz yanında uluslararası işbirlikleri önemli olabilmektedir.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı olarak bu amaca yönelik yurt dışında araştırma çalışmalarında bulunan araştırmacılara yönelik olarak 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Kapsamında Deprem Araştırmaları Çağrısı açılmıştır.
Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında bir araştırma kurumunda çalışan, akademik izin dönemini (Sabbatical) Türkiye'de geçirmek isteyen bilim insanlarını Ülkemize en az 7 iş günü ve en fazla 12 ay süre ile davet etmesine imkân kılan destek programı devreye alınmıştır.
Davet edilen bilim insanlarından beklentiler;
• Araştırma yapma,
• Ürün geliştirme,
• Kısmi zamanlı eğitim verme,
• Ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Davet edilen bilim insanlarına;
• Türkiye'ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri,
• Türkiye'de kalacakları sürelerde 24.000.-TL/ay burs, 
• 1 Aydan kısa süreli desteklerde aylık tutar 30'a bölünerek ödenecektir.
Başvuruların, konuğu davet eden TÜBİTAK'a karşı sorumlu bilim insanı tarafından yapılması gerekmektedir (Davet eden bilim insanı aynı başvuru döneminde birden fazla konuk davet edebilir fakat her konuk için ayrı başvuru yapılmalıdır.)
Başvurular 24 saat içerisinde sonuçlandırılacaktır.
NOT: Başvurular, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Özel bir çağrı olması sebebi ile "Etkinlik Araştırma Bilgileri"--->"Etkinliğin Türü" kısmında "Deprem Çağrısı" seçilmesi gerekmektedir.
Program web sayfası için tıklayınız.
Program İletişim Bilgileri:
E-posta: bideb2221@tubitak.gov.tr
Telefon: 444 66 90