İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı
Close

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı

Back

IPA II döneminde uygulanmakta olan İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı kapsamında uygulama otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.


Hibe Programı, madencilik sektörü ile çok tehlikeli sınıfta yer alan diğer sektörlerde çalışma koşulları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesini, çalışanlar ve işverenlerin farkındalığının artırılmasını ve işyerlerinde yasal zorunluklarının yerine getirilmesini hedeflemektedir. Toplam bütçesi 6 milyon avro olan Hibe Programına STK'lar, üniversiteler, sendikalar, meslek kuruluşları, mesleki ve teknik yüksekokullar başvuru yapabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.