PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı
Close

PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı

Back

Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA) Programı'nın 2023 yılı çağrıları başvurulara açıldı.
PRIMA tarafından yapılan yeni bir değişiklik sonucunda, PRIMA kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkeden en az 4 farklı tüzel kişilikten katılan araştırmacılardan oluşması şartı bulunmaktadır. Bu çerçevede;
1. En az 1 tüzel kişilik, AB üyesi veya Akdeniz'e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesinden: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
2. En az 2 farklı tüzel kişilik*, PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz'e sınırı olan üçüncü ülkeden: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır
3. En az 1 tüzel kişilik, herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesinden (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.
 
*Söz konusu 2 farklı tüzel kişilik aynı ya da farklı PRIMA katılımcısı üçüncü ülke / Akdeniz'e sınırı olan üçüncü ülkeden (Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır) olabilecektir.
PRIMA Programı kapsamında desteklenecek projeler 2 bölüme ayrılmaktadır.
1. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri, UFUK 2020 Programı'ndan PRIMA Programı'na tahsis edilmiş fon ile desteklenecektir. PRIMA Programı 1. Bölüm kapsamında başvurular sadece PRIMA'ya yapılmalıdır. Detaylı bilgi ve uluslararası başvurular için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-1/ adresi ziyaret edilmelidir.
2. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri ise ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA Programı'na taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. 2. Bölüm kapsamında, PRIMA'ya yapılacak ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Uluslararası başvuru koşulları ve detaylı bilgi için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-2/ adresi ziyaret edilmelidir. Konsorsiyumlarda Türkiye'den yer alacak ekipler, ulusal başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden TÜBİTAK'a yapacaklardır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Takvimi

 

1.BÖLÜM (SECTION 1)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

22 Mart 2023

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

6 Eylül 2023

 

 

2.BÖLÜM (SECTION 2)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

29 Mart 2023

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

13 Eylül 2023

1.Aşama Ulusal Son Başvuru Tarihi (TÜBİTAK)

6 Nisan 2023

1.Aşama E-imza Son Tarih (TÜBİTAK)

12 Nisan 2023

 
İlgili Kişiler:
TÜBİTAK iletişim
Ayşe SAYIN ÜKE
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı - İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
E-posta: ayse.sayin@tubitak.gov.tr

Ebru İMAMOĞLU
Araştırma Destek Programları Başkanlığı – Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
E-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

PRIMA İletişim
https://prima-med.org/who-we-are/contact-us/