TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı
Close

TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı

Back

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2019 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Bundan böyle;
Projeler kapsamında görevlendirilecek bursiyerler için; proje bütçesinin burs faslında yer alan toplam bursiyer ödeneğinin ve TÜBİTAK tarafından belirlenen burs üst limitlerinin aşılmaması, bursiyer olabilme koşullarının sağlanması şartıyla, aşağıdaki belirtilen işlemler, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS) üzerinden Grup onayı alınmadan proje yürütücüleri tarafından yapılabilecek ancak, yapılan değişikliklere ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecek,

Projede onaylanmış kontenjanlar (*) dahilindeki bursiyerlerin projeye eklenmesi,
Bursiyerlerin projeden ayrılması,
Bursiyerlerin görev sürelerinin güncellenmesi,
Bursiyerlerin başka bir işte çalışma durumlarına göre belirlenen statülerinde (ücretli/ücretsiz bursiyer) değişiklik yapılması,
Bursiyerlerin aylık burs miktarlarında güncellemeler yapılması

• Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme Raporunda yer verilecek,
Emekli olan bilim insanlarımız, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecek,
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projeler kapsamında yapılacak yurt dışı saha çalışmalarına ilgili mevzuat maddesinde yer alan koşullar çerçevesinde destek verilebilecektir.

(*) Bursiyer kontenjanları a) "Lisans bursiyerleri" b) "Lisansüstü bursiyerler (yüksek lisans ve doktora öğrencileri)" c) "Doktora sonrası bursiyerler" olmak üzere üç kategoride ele alınacaktır. Yüksek lisans ve doktora bursiyerleri aynı kontenjan grubu altında değerlendirileceğinden, bu kategorideki toplam kontenjan sayısı aşılmadan kategori içerisinde yapılacak nitelik değişiklikleri için onay alınmasına gerek olmayacaktır.

Yapılan bu düzenlenmenin ARDEB Proje Takip Sistemi'ne (ardeb-pts) yansıtılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 1 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Süreç tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu süre esnasında, bu kapsamdaki talepler mevcut uygulama kapsamında değerlendirilecektir.