TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrıları Açıldı
Close

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrıları Açıldı

Back

Ülkemizin 11. Kalkınma Planı kapsamında 2023 yılı hedefleri odaklı olarak Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirebilmemiz, bilim ve teknolojiye dayalı sürdürülebilir kalkınmayı sağlamamız için, bilim ve teknolojinin toplumumuzun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede TÜBİTAK, bilim ve teknoloji kültürünü geliştirmek amacıyla bilim merkezleri, popüler bilim dergileri, kitapları, yarışları vb. faaliyetleriyle her yıl milyonlarca vatandaşımıza ulaşmaktadır. Diğer taraftan bilim kültürünü yaygınlaştırmak ve 81 ilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için bilim ve toplum destek programları kapsamında hazırlanan projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Bilim ve toplum destek programları kapsamında, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007-Bilim Şenlikleri çağrıları açılmıştır. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programında bilginin toplum ile buluşturulması ve yaygınlaştırılması, bilginin etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması; 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programında eğitim kapsamında yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması; 4007-Bilim Şenlikleri Programında ise, bilim kültürünün ve iletişiminin yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvurular, 9 Aralık 2019 tarihine kadar https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınmakta, başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere; https://www.tubitak.gov.tr/4004, https://www.tubitak.gov.tr/4005 ve https://www.tubitak.gov.tr/4007 adreslerinden ulaşılabilmektedir.