Diploma ve Mezuniyet İşlemleri

Diploma ve Mezuniyet İşlemleri

2019-2020 AKADEMİK YILI MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!

ÜNİVERSİTEMİZDE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGELERİ E-İMZA İLE BASILMAKTADIR.

DİPLOMALAR VE DİPLOMA EKLERİ İSE BASIM AŞAMASINDADIR.

24 AĞUSTOS 2020  TARİHİ İTİBARİ İLE DAĞITILMAYA BAŞLANACAKTIR.

SAĞLIK ALANLI DİPLOMALAR  SAĞLIK BAKANLIĞI TESCİLİ ERTESİ BİLAHARE DUYURULACAKTIR.

DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ TESLİMİ İÇİN İLİŞİK KESME BELGELERİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

BİLGİLERİNİZE  SUNARIZ.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

24.07.2020

 

TO THE ATTENTION OF OUR 2019-2020 ACADEMIC YEAR GRADUATES!

PROVISIONAL GRADUATION CERTIFICATES ARE PRINTED WITH E-SIGNATURE IN OUR UNIVERSITY.

DIPLOMAS AND DIPLOMA ATTACHMENTS ARE IN PRINT.

IT WILL BE DISTRIBUTED AS OF 24 AUGUST 2020.

DIPLOMAS RELATED TO THE HEALTH PROGRAMS WILL BE ANNOUNCED LATER AFTER THE REGISTRATION OF MINISTRY OF HEALTH.

SEVERANCE DOCUMENTS MUST BE COMPLETED FOR THE DELIVERY OF DIPLOMA AND GRADUATION DOCUMENTS.

 PLEASE BE INFORMED.

STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT

24.07.2020

2019-2020 AKADEMİK YILI MEZUNLARININ DİKKATİNE

 

24 Ağustos 2020 tarihi itibari ile diploma dağıtımı Şile ve Maslak Kampüslerinde aşağıda belirtilen tarihlere göre yapılacaktır.

2019-20  Akademik Yılı  

Diploma Dağıtım Takvimi

 

TARİH

SAAT

AKADEMİK BİRİMİ

KAMPÜS

25.08.2020

10.00-16.00

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ŞİLE ÖĞRENCİ İŞLERİ

07.09.2020

10.00-16.00

MESLEK YÜKSEK OKULU

MASLAK ÖĞRENCİ İŞLERİ

26.08.2020

10.00-16.00

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ŞİLE ÖĞRENCİ İŞLERİ

27.08.2020

10.00-16.00

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ŞİLE ÖĞRENCİ İŞLERİ

28.08.2020

10.00-16.00

MİMARLIK TASARIM FAKÜLTESİ

ŞİLE ÖĞRENCİ İŞLERİ

7.09.2020

10.00-16.00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MASLAK ÖĞRENCİ İŞLERİ

7.09.2020

10.00-16.00

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MASLAK ÖĞRENCİ İŞLERİ

8.09.2020

10.00-16.00

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MASLAK ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

v  Sağlık Meslek Yüksek Okulu Diplomaları ; İl Sağlık Müdürlüğü Onayından Sonra Teslim Edilecektir .

v  Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Yüksek Lisans Diplomaları ; Ankara İl Sağlık Bakanlığı Onayından Sonra Teslim Edilecektir.

v  Diploma ve Mezuniyet Belgeleri İlişik Kesme İşleminden Sonra Teslim Edilecektir.

 

TO THE ATTENTION OF ALUMNI OF 2019-2020  ACADEMIC YEAR

 

As of 24 August 2020, diploma distribution will start at Şile and Maslak campuses according to the details mentioned in the attached file.

2019-20  Academic Year 

 

Diploma Distribution Calendar

DATE

HOUR

ACADEMIC UNIT

CAMPUS

25.08.2020

10.00-16.00

Faculty of Engineering

ŞİLE-Student Affair

07.09.2020

10.00-16.00

Vocational School

MASLAK- Student Affairs

26.08.2020

10.00-16.00

Faculty of Arts and Sciences

ŞİLE-Student Affairs

27.08.2020

10.00-16.00

Faculty of Economics and Administrative Sciences

ŞİLE- Student Affairs

28.08.2020

10.00-16.00

Faculty of Architecture and Design

ŞİLE- Student Affairs

7.09.2020

10.00-16.00

Graduate School of Science and Engineering

MASLAK-Student Affairs

7.09.2020

10.00-16.00

Faculty of Fine Arts

MASLAK- Student Affairs

8.09.2020

10.00-16.00

Graduate School of Social Sciences

MASLAK- Student Affairs

 

v  Vocational School of Health Services diplomas will be ready after the approval of Ministry of Health and will announced later.

v  Graduate School of Social Sciences Clinical Psychology Program diplomas will be ready after the approval of Ministry of Health and will announced later.

v  Diplomas and graduation certificates will be provided only after the successful completion of ex-matriculation processes.