Başarı Bursları

Öğrencinin başvurusu gerekli olmayıp Işık Üniversitesi  Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Burs Yönergesi'nin aşağıda görülen maddesi gereği işlem yapılır.

Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs:

  • O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında normal ders yükü kadar ders alan,
  •  O yarıyıl sonu notlarında  F  notu olmayan,
  • O yarıyıl ortalaması (SPA) 3.25 (üç nokta yirmi beş) ve üstünde olan,
  • Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan

           öğrencilere verilir.


Sıralama Burs Oranı
Birinci % 100  (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)
İkinci %80 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %80'ini ödemez.)
Üçüncü %60 (Burs aldığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %60'sini ödemez.)

Bir programda öğrencilerin (SPA) larının eşit olması durumunda
1- Yukarıdaki sıralama (SPA) ları eşit olan öğrencilerin program genel not ortalamasına (GPA) sına göre yapılır.
2- Program genel not ortalamaların da (GPA) eşit olması durumunda öğrencinin o yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayısına bakılarak fazla olana öncelik verilir.


Yaz öğretimi dönemi bu değerlendirmeye katılmaz ve Yaz Okulu'nda başarı bursu verilmez.


ÇAP öğrencileri için yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

İlgili Dosyalar