Yatay Geçiş Başvuruları

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

2021-2022  Akademik Yılı Güz  Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ön lisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A-İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

Işık Üniversitesinin  Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/yonerge

Işık Üniversitesi dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

2021-22 Akademik yılı Güz  yarı yılı için,

İNGİLİZCE SINAV TARİHLERİ; 13-15-16 Eylül  2021


B-BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi  www.isikun.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Kurumlar arası Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı

1.   Kurumlar arası Yatay geçiş Başvuru Formu

2.   ÖSYS Sonuç Belgesi

3.   LYS/DGS Sonuç Belgesi

4.   Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)

5.   Onaylı Ders İçerikleri  

6.   Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

7.   Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)

8.   Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS,KPDSS  vs)Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi  İngilizce Hazırlık Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

9.   İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların,  programın koşulu olan sağlık raporunu  Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini  teslim edilecektir. (2019 girili öğrencilerde bu belge aranmayacaktır.)

10.                1 adet fotoğraf

11.                Kimlik fotokopisi

12.                Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı ( bu belge kesin kayıt sırasında teslim edilmelidir.)

!!! Belgelerin online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.

Kurum içi Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı

1.   Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

2.   ÖSYM Puan belgesi

!!!Belgelerin e campus alanına yüklenmesi ve ayrıca online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

Daha önce Merkezi Puan ile Başvuru yapmayan;

Lisans ve Ön lisans Öğrencileri başvuru yapabilir.

 

·        Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Formu

1.   ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi

2.   LYS Sonuç Belgesi

3.   DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Diploması Örneği

4.   DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Önlisans Transkripti 

5.   Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)

6.   Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç) 

7.   Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

8.   Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)

9.   Daha önce Ek Madde-1'e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)

10.                Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS,KPDSS  vs) Bu belgeler yok ise, IŞIK  Üniversitesi İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.

11.                İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların,  programın koşulu olan sağlık raporunu  başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini  teslim edilecektir.(2019 girişli öğrencilerden bu belge aranmayacaktır.)

12.                1 adet fotoğr

!!!Belgelerin Işık Üniversitesi öğrencileri için e campus alanına yüklenmesi ve ayrıca online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumdışı ek madde-1 ile geçiş yapacak adayların online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.

2018 ve öncesi,

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI GİRİŞ ŞARTLARI

 

Bu programa alınacak öğrencilerin;

 

1)      İkinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

2)      Kayıtta yanlarında getirecekleri, Devlet hastaneleri veya Üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda, öğrencinin;

 

·         Sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduğu belirtilmelidir.

·         Boy ve kilosu belirtilmelidir. (Erkek öğrencilerin 1.65 m'den, kız öğrencilerin 1.60 m'den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması)

·         "Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olduğu" belirtilmelidir.

 

 

Temmuz  2021

 

 

FMV
Işık University
2021-2022 Academic Year Fall Semester
Transfer Applications

 

 

 

Qualifications sought in the students that will be accepted, required documents, application dates, allocated quotas and other issues for Inter-Institutional Transfer between the Undergraduate / Associate Degree Programs in Higher Education Institutions and Intra-Institutional Transfer within the institution, are listed below.

 

A- ENGLISH PROFICIENCY EXAM

         English Proficiency Exam is not required for students who successfully pass the prep class during internal transfers between the Faculty and Departments of Işık University.

http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/yonerge

         Students who apply from other universities, will be treated within the frame of the English Prep School's Exam Regulations.

For 2021-2022 Fall Semester;

·             13-15-16 September 2021

  

 

B- APPLICATION DATES AND EVALUATION SCHEDULE

          Application Dates and Evaluation Schedules are published on our website www.isikun.edu.tr.

 

C- DOCUMENTS REQUIRED DURING THE APPLICATION

·        Inter-Institutional Transfer

 APPLICATION DOCUMENT

 

·        Inter-Institutional Transfer Application Form (An example is located in the attachments.)

·        ÖSYS Result Document

·        LYS / DGS Result Document

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope)

·        Certified Course Contents (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received Any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·   International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·      Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program must deliver a notarized and certified health report, which is required for the program, to the Registrar's Office during the application. (This document is not required for 2019 admitted students.)

·        1 Photograph

·        Photocopy of ID card

·      Inter-Institutional Transfer Permission paper (This document will be required during the final registration.)
!!! Documents should be scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. No action will be taken with missing documents.!!!

 

·        Intra-Institutional Transfer
·        Intra-Institutional Transfer Application Form (An example is located in the attachments.)

·        ÖSYM Score Document
!!!The documents must be uploaded to the e-campus and also scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. No action will be taken with missing documents.!!!

 

·        Transfer According to Central Placement Score (ANNEX-1)

Applications are available for Undergraduate and Associate Degree Students who have not attempted to apply with Central Score before.

 

 APPLICATION Requirements
·         Lateral Transfer with Central Score Form

 

·        ÖSYS Result Document

·        LYS Result Document

·        Copy of Certified Associate Degree Diploma for Students with DGS Placement,

·        Certified Associate Degree Transcript for Students with DGS Placement

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope) (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document)

·     Certified Course Contents (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document) (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·        According to Additional Article-1, students must provide a letter (signed and sealed) indicating that they have not made a Transfer prior to this application

·        International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) .) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·        Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program will deliver a notarized and certified health report which is required for the program to the Registrar's Office during the application.

·        1 Photograph
!!! Documents must be uploaded to the e-campus for Işık University students, and also scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr

Candidates who will transfer with Annex-1 from another institution should have their documents scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr.

No action will be taken with missing documents.

 

Candidates who will transfer with their 2018 (and prior) scores must complete the following conditions for the First and Emergency Aid program.

(These conditions are not sought for 2019 and 2020 scores in accordance with State regulations.)

 

 

FIRST AID AND EMERGENCY PROGRAM ENTRY CONDITIONS

 

Students admitted to this program;

1- As of September 30, 2018, they must have reached the age of 17 as they are required to drive in the second grade.

2- The required health report of the students can be acquired from State hospitals or University Hospitals and it must contain the following information regarding the student:

·     Does not possess a body structure and mental health that prevents them from getting a driver's license.

·        Height and weight must be specified. (Male students not shorter than 1.65m and female students not shorter than 1.60m. The weight, should be no more than 5 kilos or no less than 15 kilos of the last two digits of height)

·  Has the form and physical ability to carry a patient on a stretcher with their teammate while working in a team of two for rescue and transportation.
Application documents will be uploaded to the online system (e-campus) and all necessary documents will be scanned and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. The candidates who lack documents will not be evaluated.Links for Lateral Transfer:
Inter-Institutional Transfer Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis
Central Lateral Transfer Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis
Lateral Transfer from Abroad Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/yurtdisiyataygecis

 

July 2021