Yatay Geçiş Başvuruları


FMV
Işık Üniversitesi
Lisans ve Ön Lisans 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi
Yatay Geçiş Başvuruları


Başvuru Tarihleri : 08 - 15 Ağustos 2022 Pazartesi - Pazartesi 
Kesin Kayıt Tarihleri : 01 - 02 Eylül 2022 Perşembe - Cuma

Yüksek Öğretim Kurumlarında Lisans/Ön lisans  Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş ve Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.

A-İngilizce Yeterlik Sınavı

Işık Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrencilerde  İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

Işık Üniversitesi dışından gelecek öğrencilere uygulanan sınav bilgisine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar

Güz yy İngilizce Sınav Takvimi;

İngilizce Sınav Tarihleri; 13-15-16 Eylül 2022


B-BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.isikun.edu.tr web sayfamızda ilerleyen güncelerde yayınlanacaktır.

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Kurumlararası Yatay Geçiş


BAŞVURU EVRAKI
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu (Örneği formlar kısmında yer almaktadır.)
 • ÖSYS Yerleştirme ve Sonuç Belgesi
 • LYS/ DGS Yerleştirme ve Sonuç Belgesi
 • Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
 • Onaylı Ders İçerikleri
 • Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 • Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
 • Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs)Bu belgeler yok ise,  Işık Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans ya da Ön lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda bir sene İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
 • İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 1 adet noter onaylı tasdiklisini teslim edilecektir. (2019 girişli öğrencilerde bu belge aranmayacaktır.)
 • 1 adet fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur yazısı (Bu belge kesin kayıt sırasında teslim edilecektir.)


!!! Belgelerin online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır.


Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

Daha önce Merkezi Puan ile Başvuru yapmayan;

BAŞVURU EVRAKI

 Merkezi yerleştirme ile yatay geçiş formu

 •    Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş Formu
 •       ÖSYS/DGS Yerleştirme ve Sonuç Belgesi
 •       LYS Yerleştirme ve Sonuç Belgesi 
 •       DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Diploması Örneği
 •       DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Transkripti
 •       Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 •       Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç) 
 •       Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 •       Öğrenci Belgesi (Kayıt Tarihi belirtir)
 •   Daha önce Ek Madde-1'e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
 •    Uluslararası İngilizce yeterlik belgesi (TOEFL, YDS, KPDSS vs.)Bu belgeler yok ise, Işık Üniversitesi İngilizce Sınavına girilecektir. Sınavda başarılı olunması halinde Lisans yâda Ön Lisansa başlanılacaktır. Aksi durumda İngilizce Hazırlık sınıfı okunacaktır.
 •   İlk ve Acil Yardım programına geçmek isteyen adayların, programın koşulu olan sağlık raporunu Başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na 1 adet noter onaylı tasdiklisi teslim edilecektir.
 •   1 adet fotoğraf

 

!!!Belgelerin Işık Üniversitesi öğrencileri için e campus alanına yüklenmesi ve ayrıca online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumdışı ek madde-1 ile geçiş yapacak adayların online olarak taranarak oidbofis@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

      Eksik belgelerle işlem yapılmayacaktır. 


Kurumiçi Yatay Geçiş başvurusu;

Öğrencilerimiz e-campuse giriş yaptıklarında ana sayfada karşılarına gelen "Kurum içi Yatay Geçiş Başvurusu" linkine tıklayarak başvuruyu gerçekleştirebilir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis


Merkezi (Ek Madde-1) Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis


Yurt Dışı Yatay Geçiş başvurusu;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/yurtdisiyataygecis


Kontenjanlar, Taban ve Taban Puanlara ait dokümanlara sayfanın en aşağısında yer alan bölümden ulaşabilirsiniz.

FMV
Işık University
Undergraduate and Associate Degree 2022-2023 Academic Year Fall Semester
Transfer Applications


Application Date: 08 - 15 August 2022 Monday-Monday
Registration Date : 01 - 02 September 2022 Thursday - Friday

Qualifications sought in the students that will be accepted, required documents, application dates, allocated quotas and other issues for Inter-Institutional Transfer between the Undergraduate / Associate Degree Programs in Higher Education Institutions and Intra-Institutional Transfer within the institution, are listed below.

 

A- ENGLISH PROFICIENY EXAM

         English Proficiency Exam is not required for students who successfully pass the prep class during internal transfers between the Faculty and Departments of Işık University.

Exam information applied to students coming from outside Işık University can be found at the link below:

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar

Fall Semester English Exam Schedule;13-15-16 September 2022 

 

B- APPLICATION DATES AND EVALUATION SCHEDULE

          Application Dates and Evaluation Schedules will be published on our website www.isikun.edu.tr.


C- DOCUMENTS REQUIRED DURING THE APPLICATION

Inter-Institutional Transfer

 APPLICATION DOCUMENT

 

·        Inter-Institutional Transfer Application Form (An example is located in the attachments.)

·        ÖSYS Placement and Result Document

·        LYS / DGS Placement and Result Document

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope)

·        Certified Course Contents (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received Any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·   International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·      Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program must deliver a notarized and certified health report, which is required for the program, to the Registrar's Office during the application. (This document is not required for 2019 admitted students.)

·        1 Photograph

·        Photocopy of ID card

·      Inter-Institutional Transfer Permission paper (This document will be required during the final registration.)


!!! Documents should be scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. No action will be taken with missing documents.!!!

Transfer According to Central Placement Score (ANNEX-1)

Applications are available for Undergraduate and Associate Degree Students who have not attempted to apply with Central Score before.

   APPLICATION Requirements

 • Lateral Transfer with Central Score Form

      ·        ÖSYS Placement and Result Document

·        LYS Placement and Result Document

·        Copy of Certified Associate Degree Diploma for Students with DGS Placement,

·        Certified Associate Degree Transcript for Students with DGS Placement

·        Certified Transcript (In Sealed Envelope) (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document)

·     Certified Course Contents (Students who have just finished Prep School are not required to provide this document) (Documents taken from web page will be accepted.)

·        Document About Not Having Received any Disciplinary Actions

·        Student Certificate (Specifies the Registration Date)

·        According to Additional Article-1, students must provide a letter (signed and sealed) indicating that they have not made a Transfer prior to this application

·        International English Proficiency Certificate (TOEFL, YDS, KPDSS etc.) .) If these documents are not available, it is mandatory to take the Işık University English Proficiency Exam. Otherwise, the student will be required to take the English Prep School for one year.

·        Candidates who want to switch programs to the First Aid and Emergency program will deliver a notarized and certified health report which is required for the program to the Registrar's Office during the application.

·        1 Photograph


!!! Documents must be uploaded to the e-campus for Işık University students, and also scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr. 

Candidates who will transfer with Annex-1 from another institution should have their documents scanned online and sent to oidbofis@isikun.edu.tr.

No action will be taken with missing documents.

 

Links for Lateral Transfer:


Internal Transfer Application;

When our students log into the e-campus, they can apply by clicking on the "Internal Transfer Application" link on the home page.


Inter-Institutional Transfer Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/kurumlararasiyataygecis


Central Lateral (ANNEX-1)Transfer Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/merkeziyataygecis


Lateral Transfer from Abroad Application;

http://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/yurtdisiyataygecis