2023-2024 Bahar Yarıyılı Ders Programları - 2023-2024 Spring Semester Course Schedules

2023-2024 Bahar Yarıyılı Ders Programları - 2023-2024 Spring Semester Course Schedules

**Ders programının ilerleyen günlerde güncellenebileceğini, sık sık kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

**We would like to remind you that the course schedule may be updated in the coming days, and you should check it frequently.

ÖNEMLİ KISALTMALAR VE SAATLER / IMPORTANT ABBREVIATIONS AND HOURS

e-campuste slotların bir ders saati karşılığı bulunmaktadır. Aşağıda slotların ve ders saati karşılıklarını görebilirsiniz. 
In e-campus, slots are available for a course hour. You can see the slots and course hours below.

Örneğin; excelde göreceğiniz W1,W2,W3 vb..  ifadeleri dersin Çarşamba günü 8:30'dan 11:20'ye kadar devam edeceği anlamına gelmektedir.

E.g; W1,W2,W3 etc. statements you will see in Excel means that the lesson will continue from 8:30 am to 11:20 am on Wednesday.

Monday/Pazartesi,
Tuesday/Salı,
W Wednesday/Çarşamba,
Th  Thursday/Perşembe,
Friday/Cuma
Sa Saturday/Cumartesi
Su Sunday/Pazar

SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
1
8:30-9:20
6
13:30-14:20
11
18:30-19:20
2
9:30-10:20
7
14:30-15:20
12
19:30-20:20
3
10:30-11:20
8
15:30-16:20
13
20:30-21:20
4
11:30-12:20
9
16:30-17:20
14
21:30-22:20
5
12:30-13:20
10
17:30-18:20
15
22:30-23:20


Derslerin Online ve Yüz yüze olma durumu;
Whether the courses are Online orFace to Face ;

Bu durumda KAMPÜS ve LIVE SECTION alanları kontrol edilmelidir.
In this case, the CAMPUS and LIVE SECTION fields should be checked.

ONLINE dersler
KAMPUS(CAMPUS) bilgisi ONLINE olan dersler ONLINE ve KAMPUS(CAMPUS) bilgisi ŞİLE/MASLAK olup LIVE SECTION bilgisi YES olan, sınıf ataması yapılmayan dersler (if not assigned class) ONLINE işlenecektir.


YÜZ YÜZE dersler
KAMPUS(CAMPUS) bilgisi ŞİLE/MASLAK olup LIVE SECTION bilgisi NO olan şubeler YÜZ YÜZE (FACE TO FACE) işlenecektir.

Ders Programlarına aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.
You can access the course schedules from the files below.