2021-2022 Bahar Yarıyılı Ders Programları - 2021-2022 Spring Semester Course Schedules

2021-2022 Bahar Yarıyılı Ders Programları - 2021-2022 Spring Semester Course Schedules

**Ders programının ilerleyen günlerde güncellenebileceğini, sık sık kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

**We would like to remind you that the course schedule may be updated in the coming days, and you should check it frequently.

ÖNEMLİ KISALTMALAR VE SAATLER / IMPORTANT ABBREVIATIONS AND HOURS

e-campuste slotların bir ders saati karşılığı bulunmaktadır. Aşağıda slotların ve ders saati karşılıklarını görebilirsiniz. 
In e-campus, slots are available for a course hour. You can see the slots and course hours below.

Örneğin; excelde göreceğiniz W1,W2,W3 vb..  ifadeleri dersin Çarşamba günü 8:30'dan 11:20'ye kadar devam edeceği anlamına gelmektedir.

E.g; W1,W2,W3 etc. statements you will see in Excel means that the lesson will continue from 8:30 am to 11:20 am on Wednesday.

Monday/Pazartesi,
Tuesday/Salı,
W Wednesday/Çarşamba,
Th  Thursday/Perşembe,
Friday/Cuma
Sa Saturday/Cumartesi
Su Sunday/Pazar

SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
SLOT
DERS SAATİ / COURSE HOUR
1
8:30-9:20
6
13:30-14:20
11
18:30-19:20
2
9:30-10:20
7
14:30-15:20
12
19:30-20:20
3
10:30-11:20
8
15:30-16:20
13
20:30-21:20
4
11:30-12:20
9
16:30-17:20
14
21:30-22:20
5
12:30-13:20
10
17:30-18:20
15
22:30-23:20