Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri

Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri


2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminden Önce Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran T.C. Uyruklu Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri

 

Yurtdışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

·       Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın, başvuru tarihinde, ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması

·         Öğrencinin başvuru tarihinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması

·         Adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. (ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.)

·         Okuduğu dönemin 3. ve 5. Yarıyılında olan öğrenciler başvuru yapabilirler

·      Öğrencinin anadal programında, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 2,29 olması.

·         Öğrencinin başvuru tarihine kadar aldığı bütün dersleri başarıyla vermiş olması.

 

TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI KOŞULU:

 

İlk 400'deki Üniversitelerden başvuran adaylar için:

 

·         Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400'de yer alan üniversitelerde kayıtlı olan adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

·         Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS'ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir.

·         İlgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.

·         YKS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.

 

İlk 400'lük dilim dışında kalan Üniversitelerden başvuran adaylar için:

 

Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400'lük dilim dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan adayların, aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

·         Lise öğrenimini Türkiye'de tamamlayanların, yurt dışında öğrenime başladıkları yılda YKS'ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eş değer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olmaları ve YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamış olmaları gerekir. YKS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.

·         Lise öğreniminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların ise, kayıt oldukları diploma programının hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması (tüm derslerden en az geçer not almış olması) gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, 2. sınıf kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

 

YÖK TARAFINDAN KABUL EDİLEN SIRALAMA KURULUŞLARI:

Academic Ranking of World University

QS World University Rankings

Times Higher Education World University Rankings

Bilgilendirme: 16 Temmuz 2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler kapsamında yurt dışı yatay geçişlerde öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin YÖK tarafından belirlenen sıralama kuruluşlarının en az üçünde ilk 400'lük dilimde yer alması şartı getirilmiştir.

Başarı sıralaması koşulu olan programlar:

Mimarlık (İngilizce veya Türkçe) lisans programları için: 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (MF-4) 200.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 yılı ve sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (SAY) 250.000'inci sırada olma şartı aranır.

Mühendislik lisans programları için: 2016 veya 2017 ÖSYS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük (MF-4) 240.000'inci sırada olma şartı aranır. 2018 yılı ve sonrasında YKS ile Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran adayların bu programlara yatay geçiş başvurularında başarı sırası en düşük (SAY) 300.000'inci sırada olma başarı şartı aranır.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddeleri geçerlidir. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

1. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli-Noter onaylı Türkçe Çevirili)

2. Not durum belgesi (Transkript,) (Noter onaylı Türkçe Çevirili)

3. Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge (Noter onaylı Türkçe Çevirili)

4. ÖSYM Sonuç belgesi,

5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (KKTC de okuyan öğrenciler için)

5. Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, belgeleri sunulan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair YÖK ten alınan tanınma belgesi,

6.Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde, Genel not ortalamasının 100'lük sistemde karşılığını gösteren belge.

7. Ders içerikleri onaylı (Noter onaylı Türkçe Çeviri)

8. Disiplin cezası almadığına dair yazı,( Noter onaylı Türkçe Çeviri)

9. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10. Pasaport (Giriş Çıkışları gösterir KKTC Hariç)

Başvuru Linki : https://e-campus.isikun.edu.tr/basvurular/yurtdisiyataygecis

ÖNEMLİ NOT: Yatay geçiş başvuru formunu doldurduktan sonra evraklarınızı taratıp oidbofis@isikun.edu.tr mail adresine gönderdikten sonra başvurunuz kabul edilecektir. Mail adresine evrak göndermeyenlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Form için: https://www.isikun.edu.tr/web/416-13951-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi__basvuru_ve_kabul__yatay_gecis_basvurulari/yatay_gecis_formlar

 

İlgili Dosyalar