AZAMİ SÜRELER (44-C)

AZAMİ SÜRELER (44-C)

44-C Ek Süre Sinavlar hk duyuru

 

Üniversitemizin 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama Esasları aşağıda verilmiştir. Bu esaslarda yer alan şartları sağlayan öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin c fıkrası kapsamında; yapılacak ek sınavlara katılma hakkına sahiptir. 

Ek sınavlar yüz yüze yapılacak olup, 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinin c fıkrası kapsamında yer alan şartları sağlayan ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler; ek sınavlara katılmak için aşağıda yer alan ek sınav başvuru tarihlerinde, kayıtlı olduğu akademik birime şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvuru formunu doldurarak müracaat edebilecektir.

1. Ek Süre Sınav Tarihleri

2. Ek Süre Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Final sınavları haftası

16-29 Ocak 2023

Bahar dönemi Final sınavları haftası

12-25 Haziran 2023
                                                                                                                                                           16.12.2022