Çalışma Bursları

Çalışma Bursları


2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Desteği (Çalışma Bursu) 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için Çalışma Desteği (Çalışma Bursu) başvuruları 07 Temmuz 2023 Cuma akşamına kadar

 http://ecampus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linki üzerinden online olarak yapılacaktır. 

 

İdari Birimlerde (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi Merkezi Daire Başkanlığı, Akademik, Sosyal ve Kültürel Gelişme Koordinatörlüğü, Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı) çalışma destekli (çalışma burslu) öğrenci olarak görev almak isteyen öğrencilerin 07 Temmuz 2023 Cuma akşamına kadar "İdari Çalışma Bursu Başvurusu " alanını doldurması gerekmektedir. 

 

Akademik birimlerde (öğrenci asistanı olarak) görev alacak çalışma destekli öğrencilerin isimleri ilgili Fakülte tarafından Burs Komisyonu'na bildirilecektir. 

Fakülteler tarafından isimleri bildirilen öğrencilerin 07 Temmuz 2023 Cuma akşamına kadar http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linki üzerinde yer alan "Akademik Çalışma Bursu Başvurusu" alanını doldurması gerekmektedir. 

 

Başvuru sonrasında formlar üzerinde herhangi bir düzenleme/düzeltme ve/veya tekrar giriş işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle forma girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanızı rica ederiz. 

 

Online başvuru formları  http://ecampus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm linkine konulmuştur. 

 

Burs Komisyonu tarafından yapılacak başvuru inceleme ve değerlendirme sürecinde Işık e-postanız aracılığı ile bilgilendirme yapılacaktır. Lütfen Işık e-posta adresinizi güncel olarak takip ediniz. 

 

Çalışma bursu kazananlar 2023-2024 Akademik Yılı başladıktan sonra açıklanacaktır.  

 

Hatırlatma: Bu duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere yöneliktir. 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

08.06.2023 

 

Sorularınız ve Bilgi için:

Rengin Özlem Ak

E-mail: ozlem.ak@isikun.edu.tr

 

 

2023-2024 Academic Year Work Support (Work Scholarship) 

 

Applications for Work Support (Work Scholarship) for the 2023-2024 Academic Year will be made online at http://ecampus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm until Friday evening, July 07 2023

 

Students who want to work in Administrative Units (Student Affairs Department, Financial Affairs Department, Academic, Social and Cultural Development Coordinatorship, Information Technologies Department etc.) as a student with a work support (work scholarship) must fill the "Work Scholarship Application Form for Administrative Units" until Friday evening, 07 July 2023. The names of the students with work scholarships that will work in Academic Units (as student assistants) will be reported to the Scholarship Commission by the related Faculty. Students whose names have been reported by the faculties must fill the "Work Scholarship Application Form for Academic Units" at http://e-campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm until Friday evening, 07 July 2023. 

 

After the application, no editing/correction and/or re-entry will be possible on the forms. For this reason, please make sure that the information you enter in the form is correct. 

 

Online application forms are available at 

http://e campus.isikun.edu.tr/WorkScholarship/ApplicationForm .

During the application review and evaluation process made by the Scholarship Commission, you will be informed via your Işık e-mail. Please check your Işık e-mail frequently. The scholarship winners will be announced after the beginning of 2023-2024 Academic Year.

 

Note: This announcement is intended for students who are citizens of the Republic of Türkiye due to the Social Security Institution legislation. 

 

Student Affairs Ofice

08.06.2023

 

For your questions and information: 

Rengin Özlem Ak

E-mail: ozlem.ak@isikun.edu.tr


İlgili Dosyalar