Burslar

Işık Üniversitesi'nde öğrencilere verilen burs işlemleri mevcut Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Burs Yönergesi hükümleri uyarınca Burs Komisyonu tarafından yürütülür.

İlgili Dosyalar