Ders İntibakı

Sonuçların ilanı ve intibak programı

 MADDE 8 –

 (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Kabul koşullarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. 

(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve muaf tutulması gereken dersleri Işık Üniversitesi İntibak Yönergesine göre belirler. Öğrencinin geçiş öncesi aldığı derslerden, geçiş yaptığı programa transfer edilenler, notları ile birlikte transfer edilir. Birden fazla dersin, tek bir derse transfer edildiği durumda, transfer notu krediye göre ağırlıklı olarak hesaplanır. Farklı not skalaları kullanan programlar arası geçişte transfer notlarının hesaplanması Işık Üniversitesi Not Dönüşüm Yönergesine göre yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir.


 

İlgili Dosyalar