Sınavlar

Önemli Sınavlarla İlgili Genel Bilgiler 
(İndirme linkleri için "Sağ tıklama & kaydetme" yapmanız gerekebilir.)

İngilizce Yerleştirme Sınavı
İngilizce Yeterlik Sınavı
Çıkış Sınavı (Exit Exam)

Sevgili Öğrenciler,

Işık Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizce'dir. Yabancı Diller Okulu (SFL) olarak önceliğimiz öğrencilerimize akademik çalışmalarında gereksinim duyacakları dil becerilerini (okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma) kazandırmaktır. Üniversitemize yeni başlayan her öğrenci, öncellikle İngilizce seviyesinin akademik çalışmalar için yeterli düzeyde olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu, ya kurumumuz tarafından verilecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı'nı geçerek ya da dışarıdan alınacak sınavlarla (ÜDS/YDS/KPDS/YÖKDİL) belgelemek durumundadır. Daha fazla bilgi için

#İngilizce Yerleştirme Sınavı

Bu sınavın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav 75 dakikadır ve İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı'na başlarlar. Bu sınavı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girerler.

#İngilizce Yeterlik Sınavı (Örnek Sınav)
Yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%25) yazma (%25) ve konuşma (%25) becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Konuşma sınavı aynı gün öğleden sonra, önceki gün veya ertesi gün verilebilir.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. 

İlk bölümde çoklu mini okuma metinleri verilir. Soru sayısı metinlerin uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Okuma sınavı süresi ortalama 60 ila 75 dakikadır.

İkinci bölümde dinleme becerisi ölçülür. Dinleme metni 1500-1600 kelimeden oluşan genel bilgi içeren bir metindir ve ortalama 15-20 dakika sürer. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekir. Dinleme kısmı bittikten sonra öğrencilerin tuttukları notları kullanarak 15-20 dakika içerisinde verilen soruları cevaplamaları beklenir.

Üçüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere bir konu/soru verilir. Üç/dört paragraflık bir kompozisyon halinde cevap vermeleri istenir. Öğrencilerin, bu kompozisyonda, fikirlerini paragraf giriş cümleleri ve en az iki destekleyici fikir ve ilgili örneklerle ile açıklamaları beklenir.

Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 alınırsa, öğrenci İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olur ve fakülteye geçme hakkı kazanır. 

#Çıkış Sınavı (Exit Exam) (Örnek Sınav)

Çıkış Sınavı Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.
 
Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış Sınavı'na, not ortalamaları 70 ve üzeri olan ve devamsızlık sınırını aşmamış Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış Sınavı'nı devamsızlık sorunu olmayan tüm öğrenciler alabilir. Sınav Reading (Okuma), Listening (Dinleme) Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) ana bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerden her biri %25 ağırlığındadır.

Haziran ayındaki Çıkış Sınavı'nı geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar Yaz Okulu'nun* sonunda, alırlar. Bu sınavda da başarısız olurlarsa yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayındaki Yeterlik Sınavı'nı alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar (Resit) öğrenci olarak Hazırlık Programı'na kaldıkları yerden devam ederler.

Hazırlık Programı'nda dönem içinde alınan notlar, geçme notunun % 50'sini oluşturur. Diğer % 50 Çıkış Sınavı'ndan alınan nottur. Yıl içi çalışmalarının ve Çıkış Sınavı'nın ortalaması en az 70 olmalıdır. Ayrıca Çıkış Sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

Dönem notu; dönem içinde yapılan ödevler, 'Quiz' adı verilen haftalık kısa sınavlar, portföy, derse katılım ve devamlılık ve her dönem sonunda yapılan ara sınavların ortalaması alınarak verilir.

Muafiyet Bilgileri

Öğrencilerimiz, Yeterlik Sınavı veya Çıkış sınavı dışında, aşağıda belirtilen sınavlardan geçerli puanlardan birini alarak Hazırlık okulu programından muaf olabilirler.
Lisans Öğrencileri:
TOEFL PBT 560
TOEFL CBT 220
TOEFL IBT 80
ÜDS/YDS/KPDS/YÖKDİL 70
PTE Academic 71
_______________
*Bu skorlar 2022-2023 akademik yılından itibaren geçerlidir.
*TOEFL ve PTE Akademik sınavlarının geçerlik süresi 2 yıl, ÜDS/YDS/e-YDS sınavlarının ise 5
yıldır.
*Yalnızca üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan sınav sonuçları kabul etmektedir.

İlgili Dosyalar