Başvuru

Başvuru
Özel Öğrenci Başvuruları


Diploma adayı olmadan sadece bilgi edinmek amacıyla Üniversitemizin değişik bölümlerinde ders izlemek isteyen özel öğrencilerin gerekçeli başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. Bu öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrencilere istekleri üzerine aldıkları ders ve notları gösteren bir belge verilir.
Özel öğrenci olmak için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler Özel Öğrenci Başvuru Formunu doldurarak gerekli belgeler ile birlikte Fakülte Dekanlıkları'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli Belgeler
• Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olduğuna dair belge
• Transkript
• İngilizce yeterliliği kanıtlayan belge (eğitim dili İngilizce olan programlar için)

İlgili Dosyalar