Kayıt

Kayıt

Özel Öğrenci Kayıtları

Diploma adayı olmadan sadece bilgi edinmek amacıyla Üniversitemizin değişik bölümlerinde ders izlemek isteyen ve gerekçeli başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler gerekli kayıt belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederek özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırırlar.Özel statülü öğrenciler,Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler ve Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idarı ve akademik kurallara tabidirler.

ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Özel Öğrenci Başvuru Formu
• Öğrenci belgesi
• Öğrenim Ücretini Yatırdığına Dair Belge

İlgili Dosyalar