MIS Nedir?

MIS, kurumların en önemli kaynaklarından olan bilgi varlığının ve bilişim altyapısının kurumsal faydaya dönüşecek şekilde kullanılmasına ve yönetilmesine yönelik eğitim sürecini içerir.

MIS öğrencileri bu hedefe dönük olarak bilgisayar, Internet ve bilgi yönetimi konularında dersler alırlar

MIS programımız içinde verilen derslerin bir kısmı şu şekildedir:
 • Veritabanı ve Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları ve Bilgi Güvenliği
 • Veri Madenciliği
 • Web Tasarımı ve Elektronik Ticaret
 • Mobil Programlama
 • İş ve Süreç Analizi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Sosyal Ağ Analizi
 • Dijital Pazarlama
MIS eğitimi teorik dersler yanında ek öğrenme metotlarını da içermektedir:
 • Laboratuvar çalışmaları
 • Bilişim firmalarının bünyesinde uygulamalar
 • Erasmus kapsamında Avrupa'da eğitim
 • TUBİTAK destekli Bitirme Projesi

MIS kapsamında öncelikle bilgisayar teknolojileri kavramları (programlama, web tasarımı, veritabanı yönetimi, vb.) ve işletme yönetimi kavramları (ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, vb.) öğrenilmektedir. Daha sonra, iki alanın entegrasyonunu sağlayan derslerin katkısı ile öğrencilerin sistem geliştirme, bilişim sistemleri yönetimi, elektronik ticaret, karar alma mekanizmaları gibi kavramları öğrenmeleri sağlanmaktadır. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama yetenekleri de geliştirilmektedir.

Bölüm öğretim üyelerimiz, bölüm dersleri yanında aşağıdaki konularda da çalışmalar yaparak hem kendilerini geliştirirler, hem de öğrencilerin bu süreçlerden de faydalanmasına olanak sağlarlar:
 • Akademik çalışmalar yaparak uluslararası ortamda yeni fikir üretip bunları tüm dünya akademisyenleri ile paylaşırlar,
 • Patent çalışmaları yaparak çalışmalarının evrensel olarak koruma altına alınması için çaba gösterirler,
 • TÜBİTAK destekli akademik projeler yaparak teorik açıdan en üst düzeyde yeniliklere ön ayak olurlar,
 • Önde gelen firmalar (Turkcell, Koç Sistem, Mastercard Türkiye, Bankalararası Kart Merkezi ... ) ile birlikte projeler yaparak ülkemizin gelişimine katkıda bulunurlar,
 • Firmalarda çalışan Doktor ünvanlı kişilerin bölümümüz için ders vermelerini sağlayarak firmalardaki birikimin öğrencilerimize aktarılması mümkün kılınır,
 • Son sınıf öncesinde yaz boyunca bir firmada staj yaparak, o güne kadar elde edilmiş olunan bilgilerin pekiştirmesi sağlanır.
 • Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilişim teknolojileri ile işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenir.

Bölüm mezunlarımız, ilgi alanlarına ve öğrenim süresince elde etmiş oldukları yeteneklere bağlı olarak aşağıdaki kariyer süreçlerinden birisini hedefleyebilirler.

 1. Bilişim Sistemleri alanında: Bilgisayar teknolojisi konusundaki motivasyonlarını desteklemek üzere Yazılım Geliştirme Metodolojisi, Programcılık, Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği gibi konularda seçmeli dersler alarak Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, ya da Bilişim Uzmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler. Bu alandaki bazı iş pozisyonları şu şekildedir:
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı / Programcı
  • Veri Tabanı Tasarımcısı, Veri Tabanı Yöneticisi
  • Sistem ve Ağ Yöneticisi, Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı
  • Sistem Analisti
  • Bulut Bilişim Uzmanı
  • Büyük Veri Uzmanı
  • İş Zekâsı Analisti
 2. Bilişim Sistemleri Yöneticisi olarak: Bilgisayar teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak üzere ilgili dersleri aldıktan sonra, kariyerini Bilişim Teknolojisi alanında uzman yönetici olacak şekilde seçmeli dersler almış olan mezunlarımızın çalışabilecekleri bazı iş pozisyonları şu şekildedir:
  • Proje Yöneticisi
  • Bilişim Sistemleri Yöneticisi
  • IT Danışmanı
  • IT Denetimcisi (Auditing)

İlgili Dosyalar