Projeler

Proje Başlığı Açıklama Durum
Hassas Tarım Faaliyetleri İçin Açık Veri Platformu Bu proje kapsamında hassas tarım faaliyetlerini destekleme ve tarımda açık veri platformunu geliştirme amacıyla açık veri işleme modeli üzerine inşa edilmiş yazılım bileşenlerini bir araya getirerek bütünsel,kapsayıcı bir platform geliştirmek amaçlanmaktadır. Tarımsal ürünlere özgü ontolojilerin kullanılmasıyla elde edilecek dinamik ve modern yazılım tasarım desenleri üzerine inşa edilmiş veri toplama formlarının oluşturulması sağlanarak ürüne özgü yapılandırılmış verilerin alan paydaşlarından toplanmasını sağlamak da önemli hedefler arasındadır. Proje ayrıca anlambilimsel ve sözdizimsel birlikte çalışabilirlik düzeylerinde veri entegrasyon yaklaşımı kullanarak web tabanlı açık veri platformu geliştirme, açık standartlar ve açık veri formatlarını kullanarak tarımsal ürüne özgü yapılandırılmış bağlı açık verileri tüm alan paydaşları için yayınlama, toplanan veri kümeleri kullanılarak makine öğrenmesi,derin öğrenme, yapay zeka gibi modern ve güncel bilgisayar bilimleri araştırma alanlarının birikimlerini kullanarak tarım alanı için anlamlı ve değerli bilginin üretilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Devam Ediyor

İlgili Dosyalar