Bitirme Tezi

Tez Alma Formu Tez Rapor Formu


Tez Projesi dersi, MIS öğrencisinin o güne kadar edinmiş olduğu becerileri temel alarak bir öğretim üyesi danışmanlığı ve gözetiminde bir ürün ortaya koymak üzere yapacağı çalışmayı içerir.

Öğrencinin, tez yapacağı konudaki becerilerini tez çalışmasına başlamadan önce edinmiş olması gerekir. Yeni bir konuda yapılacak bir araştırmayı esas alan bir çalışma tez dersine konu olamaz.

Ders ile ilgili bilgiler Blackboard üzerinden erişilebilecek olan Syllabus içinde yer almaktadır. Tez dersini alan öğrencilerin burada belirtilen kurallara uygun davranması beklenir

Bölümümüzde yapılan bazı tez çalışmaları, TUBİTAK Lisans Burs Programları olan 2209-A ve 2209-B kapsamında da desteklenmektedir. Tez çalışmasının, bu kapsamında değerlendirilmesini isteyen yüksek motivasyonlu öğrencilerin, tez alacağı dönem başından en az altı ay önce bölüm başkanı ile iletişim kurması önerilir.

İlgili Dosyalar