Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinlerarası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu programda öğrencilere bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir. İş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmek, Yönetim Bilişim Sistemleri Programının amaçlarındandır. Bunun için öğrencilere öncelikle bilgisayar teknolojileri kavramları (programlama, web tasarımı, veritabani yönetimi, vb.) ve işletme yönetimi kavramları (ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, vb.) öğretilmektedir. Daha sonra, iki alanın tümleştirilmesini sağlayan derslerle, öğrencilerin analiz – tasarım, sistem geliştirme, veritabanı, bilişim sistemleri yönetimi, elektronik ticaret, karar alma mekanizmaları, yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri madenciliği, nesnelerin interneti gibi kavramları öğrenmeleri sağlanmaktadır. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir. Müfredatın %70'i sayısal, %30'u sözel olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu nedenle, bu programı tercih edecek öğrencilerin matematik, bilişim ve programlama konularına ilgi duyması beklenir. 

İlgili Dosyalar