Staj Çalışması

Işık Üniversitesi Staj KoordinatörlüğüStaj Yönergesi    Başvuru Formu    Internship Report    Staj Raporu    Değerlendirme Belgesi   

Staj çalışmasıyla ilgili güncel bilgi edinmek için lütfen sayfanın başında yer alan bağlantıyı kullanarak Staj Koordinatörlüğüne ait sayfayı ziyaret ediniz.Değerli öğrenciler,

Staj çalışması, sizlere sağlanan bir olanaktır. Staj çalışmasının CCR'ınızda yer alması, bu çalışmayı Zorunlu Staj haline getirir ve firmaların süreç ve istekliliği açısından avantaj sağlar. Staj bir yük değil, bir fırsattır. Staj sayesinde:
 • Üniversitemizde edindiğiniz yeteneklerin sanayide uygulamasını yapmanız için fırsat sağlar,
 • Tanımak istediğiniz somut firma, firma çeşidi (kurumsal, yurtdışı sermayeli, KOBİ vb.), ya da sektörleri (iletişim, finans, mobil ağ operatörü vb.) eğitiminiz içinde tanımanızı sağlar
 • Mezuniyet sonrasında hangi sektörde, firma tipinde, ya da uzmanlık alanında çalışmanız gerektiği konusunda size katkı sağlar. Bununla ilgili olarak staj esnasında edindiğiniz bilgi ve fikirleri, sonrasında alacağınız seçmeli ders seçiminde, uzmanlaşmak istediğiniz alanın seçiminde, ya da dersleri alırken göstereceğiniz gayretin miktarı ve yönü açısından size katkı sağlar.
Staj zamanı ve yeri seçiminde aşağıdaki konulara dikkat etmeniz, elde edeceğiniz verimi artıracaktır:
 • Staj sürecini firmadan mesleki bilgi edinme fırsatı olarak değil, dersler esnasında edindiğiniz bilgileri uygulayıp, uygulamadaki aksaklıklardan hareketle yeteneğinizi geliştireceğiniz bir fırsat olarak görmelisiniz.
 • Staj sürecini yerine getirilmesi gereken bir işlem olarak değil, size katkı sağlayacak bir fırsat olarak görmelisiniz.
 • Motivasyonunuzlar çok çelişmeyecek, fakat aynı zamanda size katkı sağlayacak ölçüde zorlu bir staj yeri seçmeye çalışmalısınız.
 • Stajların ardışık günlerde yapılması kuraldır. Bu nedenle stajlar yaz tatilinde yapılır. Mezuniyet öncesi son döneminde olup haftada en az üç gün herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrenci de ders dışındaki günleri ardışık kullanarak staj yapabilir.
 • Staj çalışmanızı yurtdışında da yapabilirsiniz. Bu konuda bölüm başkanlığı ya da staj sorumlusu ile irtibata geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Stajdan Önce (Başvuru için)

Staj yapılacak kurum belirlendikten sonra 4 Adet Staj Başvuru Formu doldurulmalı, staj yapılacak kurum tarafından onaylandıktan sonra, 2 Vesikalık Fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile staj başlamadan en geç 20 gün önce bölüm staj görevlisine teslim edilmelidir.

Staj Süresince

Staj süreniz olan 20 gün içerisinde mesai saatlerine uymanız zorunludur. Bu konuda staj sorumlusu tarafından yapılabilecek olası aramalarda iki kez firma içinde bulunmayan kişinin staj çalışmasının iptal süreci başlatılır.

Stajdan önce yukarıda taslağı verilmiş olan staj raporu İngilizce ya da Türkçe (dil seçimi öğrencinin isteğine bağlıdır) şablonu indirilip, yazdırılmalıdır. Staj süresince ilgili güne ait yapılan işler ve detayları yazılmalıdır.

Stajdan sonra

Stajını tamamlayan öğrenci, staj raporunu aşağıdaki "Staj Raporu Hazırlama Kuralları"na göre hazırlar ve en geç izleyen yarıyılın ders ekleme-çıkarma haftası sonuna kadar bölüm staj sorumlusuna teslim eder.

Ayrıca "Staj Değerlendirme Belgesi" içerisindeki ilk iki bölümü ("Staj Çalışması Yapan Öğrenciye İlişkin Bilgiler" ve "Staj Yapılan Kurumun") doldurarak kurum yetkili amirine teslim etmelidir. Kurum yetkili amiri ise "Staj Değerlendirme Belgesi"nin kalan kısmını doldurarak kapalı zarf içerisinde dokümanı stajyere teslim eder. Bu zarf staj dokümanına açılmadan dahil edilmelidir.

Staj değerlendirmesi, raporun tesliminden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Değerlendirme sonucunda staj ya kabul edilir ya düzeltme istenir veya reddedilir. Düzeltme istenen staj belgeleri, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç dersten çekilme tarihine kadar öğrenci tarafından teslim edilmelidir.

Staj Raporu Hazırlama Kuralları
Staj raporu, staj sürecinin verimli bir şekilde geçip geçmediğini gösterecek en önemli dokümandır. Bu nedenle aşağıdaki hususlara da dikkat ederek, özenle doldurulmalıdır. Raporu okuyan kişi stajın tüm süreçleri ve stajyerin edinimleri hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgiye sahip olabilmelidir.
 • Rapor, günlük olarak staj yerinde doldurulmalıdır ve günlük olarak staj sorumlusundan imza ve mühür ile onay alınmalıdır.
 • Rapor tamamen İngilizce ya da tamamen Türkçe olarak hazırlanabilir.
 • Rapor, işe gidilmeyen her bir gün için firma yetkilisi tarafından onaylanmış mazeret formunu içermelidir.
 • Rapor, işyerinde yapılmış olan işlemleri içermelidir, konu anlatımını içermemelidir.
 • Rapor tamamlandıktan sonra "spiral ciltli" olacak şekilde hazırlanmalıdır.


Staj Raporu Teslim: 

Ar. Gör. Mert İlhan ECEVİT

Staj Raporu belirtilen şartlarda elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslim yalnızca uzaktan eğitim süreçleri ve zaruri durumlar için kabul edilmektedir.

Teslim ve kontrol randevu: mert.ecevit@isikun.edu.trİlgili Dosyalar