Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Alım İlanı

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Alım İlanı

IK ÜNİVERSİTEYARDIMCDOÇENT ALIM İLANI

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi, ğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma netmeliği" uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarını sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Başvuracak adaylar özgeçmişlerini, sınıflandırılmış bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği projeler, aldığı ödüller ve patentleri, varsa bildiği yabancı dillere ilişkin belgeleri, bulunduğu faaliyetleri (yayın kurulu, konferans organizasyonu, hakemlik, danışmanlık gibi), yükseltilme ve atanmaya ilişkin belgeler ve diplomala (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) içeren 4 nüsha dosya ile Fakülte Dekanlığına bizzat başvurmala gerekmektedir.

 Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ya da onaylanma aşamasında olması gerekmektedir.

 Belirtilen şartları taşımayan başvurular ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

BİRİ

BÖLÜ

AKADEMİK

ÜNVANI

ADET

ÖZEL KOŞULLAR

 

Mühendislik Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği

 

YarmDoçent

 

1

 

Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı veya Ya

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

 Prof. Dr. Esin İNAN

esin.inan@isikun.edu.tr

 Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sk. No: 2, Şile İstanbul Tel: 0216 528 71 21

www.isikun.edu.tr

İlgili Dosyalar