İnşaat Mühendisliği BölümüSeminer Duyurusu / Seminar Announcement

8 Mayıs  2024  Çarşamba Prof. Dr. Hatice Sözer  12.30-14.00
Yer: DMF-411

Konu: Energy Efficiency with Sustainability

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Enerji Planlaması ve  Yönetimi Anabilim  Dalı Başkanı

Doktora:Illinois Institute of Technology

--------------------------------------------------------------------
14 Mayıs 2024  Salı  Doç. Dr. Ömer Emekçioğlu 12.00 - 13.30  
Yer: DMF-214

Konu: Principles of Disaster Management : Risk and Crisis Management

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora: İTÜ Hidrolik ve Su Kaynakları


Bölüm Hakkında

İnşaat Mühendisliği, tüm zamanların en çok istek alan uğraşı alanlarından biridir. Bilişim ve iletişim araçlarının egemen olduğu çağımızda doğal olarak ilgi duyulan alanlar değişmiş ve türleri giderek artmıştır. Buna bağlı olarak kimi zaman tercih edilen meslek gruplarının yapısı da değişmiş ancak bazı konular belirli zamanlarda kısa süreli düşüş gösterseler de tekrar hızlı bir şekilde yükselişe geçmiş ve en çok aranan meslek dalları olmuşlardır. Bunlara en iyi örnek inşaat mühendisliği dalıdır. Ayrıca inşaat mühendisliğinin Türkiye için çok ayrı bir yeri ve önemi vardır. 1950'li yıllardan başlamak üzere Üniversitelerde inşaat mühendisliği bölümleri çok uzun yıllar en iyi öğrencileri almış ve bu durum 1970'li yılların ortalarına kadar sürmüştür. Bunun doğal bir sonucu olarak Türk inşaat firmaları Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde çok büyük ihaleler alarak başarılı çalışmalar yapmışlar ve halen yapmaktadırlar. Bu güçlü inşaat firmaları özellikle yurtdışındaki büyük projelerde ve şantiyelerde çalıştırmak üzere iyi yetişmiş, yabancı dil bilen (genellikle İngilizce) Türk mühendisleri aramaktadırlar. Buna yanıt verebilecek şekilde Işık Üniversitesi'nde açılan İnşaat Mühendisliği bölümünde de diğer bölümlerinde olduğu gibi program İngilizce yürütülecek ve bu bölümden mezun olan öğrencilerin nitelikli iş bulabilme şansları çok yüksek olacaktır.

İnşaat Mühendisliği programımız, inşaat mühendisliğinin temellerini iyi veren, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan esnek bir eğitimi öngörmektedir. Bilindiği gibi şu anda ve önümüzdeki yıllarda inşaat mühendisliği içinde en çok iş alanının yaratılacağı dallar yapı ve ulaşım dallarıdır. Hazırlanan programda çok sayıda seçimlik ders bulunmaktadır. Bunlar yardımı ile öğrenci eğilimine göre arzu ettiği dalda yani yapı veya ulaştırma dallarında farklılaşabilecektir.

İnşaat Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi'nin temel eğitim felsefesine uygun olarak hazırlanmış olup Üniversitemizdeki elektronik, bilgisayar, makine ve endüstri mühendisliği gibi diğer mühendislik programları ile uyuşum içinde olmasına özen gösterilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak sunulan program, bilgisayar uygulamalarına önem veren, modelleme yapabilmenin temellerini öğreten bir düzende oluşturulmuştur. Böylelikle, modelleme ilkelerinin ve tasarım için gerekli becerilerin kazandırılması ile gerek Türkiye ve gerekse dünya pazarında başarılı olacak mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciler öğrenimleri boyunca yaz aylarında dörder haftalık iki staj yapmaktadırlar. İlk iki yılda temel bilgileri elde eden öğrenciler ikinci yıllarını izleyen yaz aylarında şantiye stajlarını ve üçüncü yıllarını izleyen yaz aylarında da büro stajlarını yaparlar ve sonucu rapor halinde bölüme sunarlar.

Program Eğitim Amaçları

FMV Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Program Amaçları:

EA1: Mühendislik veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, inşaat mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alırlar.

EA2: İnşaat mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alırlar.

EA3: Toplumsal, mesleki ve ahlaki değerleri meslek yaşantılarında ve sosyal alanda gözeterek yaşadıkları topluma ve insanlığa katkı sunacakları sorumluluklar üstlenirler.  

İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgörevi

BÖ1: İnşaat mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış olmak 

BÖ2: Gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir.