Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


İnşaat Mühendisliği Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

·         İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak,

·         İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak,

·         ALES' den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal),

·         KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

·         Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

·         Özgeçmiş (Fotoğraflı),

·         2 referans mektubu,

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

·         Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript),

·         Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi,

·         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal),

·         Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

·         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

·         Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

 Adaylar, başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili Fakültenin Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese yapmaları gerekmektedir.

 Prof. Dr. Esin İNAN

esin.inan@isikun.edu.tr

 Işık Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2

34980 Şile/İstanbul.

İlgili Dosyalar