İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Duyurusu

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Duyurusu

CE290, CE290T, CE390, ve CE390T
Yaz stajı yapmak için "Zorunlu Staj Formunu" son
onaylatma tarihi 18 Mayıs Cuma günüdür. Bu tarihten
sonra mazeret göstermeden yapılan başvurular
değerlendirilmeyecektir.
Staj Tarih Aralığı :
Başlangıç Tarihi : 07/06/2018 tarihinden sonra
Bitiş Tarihi : 24/09/2018 tarihinden önce
Süresi (gün) : 20 iş günü.
  •  Staj süresi, Pazar günleri ve resmi tatiller çıkarıldıktan sonra TAM 20 iş
günü olarak ayarlanmalıdır.
  • Cumartesi günleri de staj yapılabilir.
  •  Yaz okuluna gelecek öğrenciler, yaz okulu dersleri süresinde
25/06/2018 – 10/08/2018 staj yapamazlar!
Stajlarını, bu tarihlerin öncesinde ya da sonrasında yapabilirler.
  •  Staj ile ilgili tüm bilge ve belgeler web sayfasından edinilebilir:
AKADEMİK/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği/Staj ve Bitirme Projeleri

http://www.isikun.edu.tr/web/261‐6676‐1‐
1/isik_universitesi/akademik/muhendislik_fakultesi__bolumler_ve_programlar__insaat_muhendisligi/staj
_ve_bitirme_projeleri


Doç. Dr. Devrim Akca
İnşaat Müh. Bölümü ‐ Staj Komisyonu

İlgili Dosyalar