CIVL4902 Project Submission Announcement - İNŞA902 Proje Teslim Duyurusu

CIVL4902 Project Submission Announcement - İNŞA902 Proje Teslim Duyurusu

ATTENTION TO CIVL4902 STUDENTS

- Due date for project report submission: Friday, 12/06/2020.
- The following Project materials should be submitted to course Blackboard page, HW section before 23:59 on due date. No late submissions will be accepted.
- NO HARD COPIES NEEDED! ONLY DIGITAL FORMAT OF THE FILES (.pdf) SHALL BE SUBMITTED.
- The files: your thesis (including references, calculations and appendices if any) and presentation in MSWord, PPT and/or PDF formats.
- Presentation Date: Monday, 15/06/2020 (Detailed presentation program will be announced later)
- All CE490 projects will be presented in English.


İNŞA4902 DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Mezuniyet Tasarım Projelerinin Son Teslim Tarihi: 12/06/2020, Cuma.
- Projelerinizi son teslim günü saat 23:59'a kadar dersin Blackboard sayfası Ödev bölümüne yüklemeniz gerekmektedir. Geç teslimler kabul edilmeyecektir.
- Tezleri basılı olarak teslim etmenize gerek yoktur. Tez (tüm ekler, çizimler ve hesaplamalar) ve sunumun sayısal biçimlerini teslim etmeniz yeterlidir.
- Sunum Tarihi: 15/06/2020, Pazartesi. (Detaylı sunum programı daha sonra duyurulacaktır.)

İlgili Dosyalar