INTERNSHIP ANNOUNCEMENT OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ STAJ DUYURUSU

INTERNSHIP ANNOUNCEMENT OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ STAJ DUYURUSU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ STAJ DUYURUSU

·       Staj raporlarının yazım kurallarını ve staj raporu taslağını ekte hem Türkçe hem İngilizce olarak bulabilirsiniz. Lütfen kuralları dikkatlice ve atlamadan okuyunuz. Rapor yazılırken, belirtilen tüm kurallara uyulmak zorundadır.

·       CIVL2910-Summer Practice 1 ve İNŞA2910-Yaz Stajı 1 yapılacak olan şantiye stajının dersleridir. CIVL3910-Summer Practice 2 ve İNŞA3910-Yaz Stajı 2 ise yapılacak olan ofis stajının dersleridir. Lütfen şantiye stajı yaptıysanız şantiye stajı dersini, ofis stajı yaptıysanız ofis stajı dersini seçiniz.

·       Staj raporunuzu teslim edeceğiniz dönem içerisinde, yaptığınız stajın dersini ders programınıza eklediğinizden emin olunuz.

·       Staj raporlarınızı teslim ederken; kurallara uygun bir şekilde yazdığınız staj raporunuz, zorunlu staj formunuz ve kapalı zarfta mühürlü halde getireceğiniz staj değerlendirme belgeniz gerekmektedir. Belirtilen tüm evraklar ISLAK İMZALI olmak zorundadır. Aksi halde stajınız kabul edilmeyecektir.

·       Teslim esnasında gereken tüm evrakları ekte bulabilirsiniz.

 

INTERNSHIP ANNOUNCEMENT OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

 

·       You can find the writing rules of internship reports and the template of internship report in the attached, both in Turkish and English. Please read the rules carefully and without skipping. While you are writing your report, all specified rules must be followed.

·       CIVL2910-Summer Practice 1 and İNŞA2910-Summer Practice 1 are the courses of the construction site internship. CIVL3910-Summer Practice 2 and İNŞA3910-Summer Practice 2 are the courses of the office internship. Please select the construction site internship course if you have done a site internship, or the office internship course if you have done an office internship.

·       Please be sure to add the course of your internship on your course schedule during the period in which you will submit your internship report.

·       When submitting your internship reports; you will need your internship report written in accordance with the rules, your internship form and your internship assessment form (you will bring in a sealed envelope). All specified documents must be WET SIGNED. Otherwise, your internship will not be accepted.

·       All required documents were attached on department website.