Detaylı bilgi için

InsectAI - Böcek İzleme ve Koruma İçin Görüntü Tabanlı Yapay Zekâ COST Aksiyonu
Close

InsectAI - Böcek İzleme ve Koruma İçin Görüntü Tabanlı Yapay Zekâ COST Aksiyonu

Back

Aksiyon Programı Başlangıç Tarihi: 25/10/2023
       Bitiş Tarihi: 24/10/2027
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanımız Dr. Şahin Aydın InsectAI - Böcek İzleme ve Koruma İçin Görüntü Tabanlı Yapay Zekâ COST Aksiyonuna kabul edildi. Dr. Şahin Aydın, InsectAI COST Aksiyonu kapsamında Görüntü İşleme ile Veri Analizi ve Entegrasyonu çalışma gruplarında araştırma faaliyetlerini sürdürecektir.
 
InsectAI COST Aksiyonu, geniş çaplı böcek azalmalarının nedenlerini anlamak ve bu azalmaları önlemek amacıyla ulusal ve kıtasal ölçekte böcek izleme ve böcek popülasyonunu korumayı destekleyici bilimsel faaliyetler yürütecektir. Bu aksiyon, görüntü tabanlı böcek yapay zekâ teknolojilerinde araştırmacıları ve paydaşları bir araya getirerek yeni araştırma gündemleri belirlemeyi ve yönlendirmeyi, Avrupa genelinde araştırma kapasitesi oluşturmayı ve alanda gerçekleştirilecek yeniliklerle uygulamaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Dünya genelinde böcek popülasyonlarının keskin bir şekilde azaldığına dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Türlerdeki eğilimleri ve bu eğilimlerin itici güçlerini anlamak, bu zorluğun boyutunu, nedenlerini ve nasıl üstesinden gelineceğini bilmek açısından kilit öneme sahiptir. Sürdürülebilir biyoçeşitliliği ve ekonomik refahı bir araya getiren çözümleri belirlemek için böcek izlemenin etkili olması ve koruma eylemlerini yönlendirmek için standartlaştırılmış ve sürekli güncel tutulan durum göstergelerinin sağlanması gerekmektedir. AB Biyoçeşitlilik Stratejisi 2030, doğanın durumu hakkında standart bilgi sağlamanın kritik bir zorluk olduğunu ve görüntü tabanlı böcek yapay zekâ teknolojilerinin buna katkıda bulunabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, InsectAI COST aksiyonunun çıktıları, biyoçeşitlilik izleminin önemli bir bileşeni olarak kabul edildiği AB politikalarının doğrudan uygulanmasına katkıda bulunacaktır.
 
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.