ISTKA 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği
Close

ISTKA 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,
2016 yılı "Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı" kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından belirlenmiş stratejik faaliyet konuları desteklenecektir. DFD kapsamında yapılacak başvuruların uyması gereken genel koşullar ekte bulunan 2016 yılı DFD Programı Başvuru Rehberi'nde yer almaktadır. Bu genel koşullar haricinde her bir DFD konusu kapsamı, araştırma yöntemi, başvuruda istenen özel belgeler gibi özel koşulları aşağıda liste halinde verilen konu açıklama eklerinde yer almaktadır (tıklayınız):

1. İstanbul'da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi

2. İstanbul'da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

3. İstanbul'da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

4. Türkiye'de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

5. İstanbul'da Sosyal Hizmet Sunan Kurumların Kurumsal Kapasitesinin Ölçülmesi

6. İstanbul'da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Program kapsamında 3 aylık projeler desteklenmekte olup, projelere sağlanabilecek asgari tutar 27.000 TL, azami tutar ise 95.000 TL'dir. Destek kapsamında faaliyet bütçesinin en az %25'i en fazla ise %100'ü hibe olarak desteklenecektir.

*2016 yılı DFD Programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı liste; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncellenecektir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce; Ajans'ın internet sitesinde yayımlanan konu listesinin ve konu açıklama eklerinin takibi önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,
Destekli Araştırmalar Ofisi