Dr. Öğr. Üyesi Şehrigül Yeşil'in araştırmacı olarak yer aldığı projesi YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü
Close

Dr. Öğr. Üyesi Şehrigül Yeşil'in araştırmacı olarak yer aldığı projesi YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü

Back

Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Şehrigül Yeşil'in araştırmacı olarak yer aldığı "Perge Antik Kenti'nde Bulunan İzleme İstasyonu ile Mozaik Taban Döşemelerinin Korunmasında Tekrar Gömme Sistemlerinin Araştırılması" başlıklı proje, YÖK Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Mimari arkeolojik kalıntıların tekrar gömülerek koruma altına alınması, söz konusu alanda bilimsel araştırmalar yapılmaya başlandığından beri en çok kullanılan yöntem olmasına rağmen gömülü ortamda kalıntıların korunabilme durumlarıyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şehrigül Yeşil, yaptıkları projeyle, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu çevre koşullarına göre, mozaik tekrar gömme sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarının kıyaslanabileceğini ve alandaki pratik gelişime katkıda bulunabilecek bazı öneriler sunulacağını da vurguladı.

Yeşil ayrıca, İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu birimi koordinatörlüğünde, İ.Ü. Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe'nin yürütücülüğünde sürdürülen proje kapsamında, İ.Ü. Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Suat Özkorucuklu ve Dr. Öğr. Üyesi Güray Gürkan'ın araştırmacı olarak katıldıkları söz konusu çalışmanın disiplinler arası özelliğiyle yeni araştırmalar için metodolojik açıdan referans olma potansiyeli de taşıdığına dikkat çekti.