Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın'ın Makalesi Uluslararası Bilimsel Dergi
Close

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın'ın Makalesi Uluslararası Bilimsel Dergi "Computers and Electronics in Agriculture"da Yayınlandı

Back

Işık Üniversitesi Akıllı Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları Laboratuvarı (INTALA LAB) kurucusu ve baş araştırmacısı, İİSBF Enformasyon Teknolojileri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın'ın "Design and implementation of a smart beehive and its monitoring system using microservices in the context of IoT and open data" başlıklı makalesi, saygın uluslararası bilimsel dergiler arasında yer alan "Computers and Electronics in Agriculture" da yayınlandı.

Nesnelerin interneti ya da İngilizce Internet of Things'in kısaltması olarak kullanılan IOT, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin İnterneti (IoT) birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel faaliyetlerinde verimliliği, üretkenliği, hassasiyeti ve kolaylığı artırmak için nesnelerin interneti ilgili özelliklerini kullanan en önemli iki alanın tarım ve hayvancılık olduğuna vurgu yapılan makalede özellikle arıcılık ve bal üretimi konusunda da nesnelerin interneti (IoT) kullanılarak kablosuz sensör ağı (WSN) tabanlı arıcılık izleme sistemleri kurulabildiği vurgulanmaktadır. Arıların izlenmesi ve korunmasında kullanılan nesnelerin interneti ile arıların daha sağlıklı olduğu böylece daha çok bal üretildiği de ortaya konulmaktadır.

INTALA LAB

Akıllı Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları Laboratuvarı (INTALA LAB), tarım ve hayvancılık hizmetleri için akıllı ve yenilikçi uygulamalar geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Açık veriler, bağlantılı açık veriler, anlamsal web, ontoloji, kablosuz sensör ağları, IoT ve hizmet odaklı mimari üzerinden tarım ve hayvancılık araştırmaları için bir merkez olmayı hedefliyor. Grup, farklı üniversitelerden akademisyenleri, sektör danışmanları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiriyor.