Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 03-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir!
Close

Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 03-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir!

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla Uluslararası Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenecektir.

Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlik çerçevesinde;
Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
Ar-Ge'de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

* Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere sanayi kesimine tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgili kişilerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir.

* Program için lütfen tıklayınız.
* Kayıt ücretsiz olup, argekayit@ekspoturk.com adresine mail atabilirsiniz.

Saygılarımızla,
TTO/Destekli Araştırmalar Ofisi