1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçları
Close

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçları

Back

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı İslam Medeniyeti ve Bilim Tarihi Çağrısı Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçları açıklandı.


"1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları"nın 5'inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve ilgili Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir.

İlgili çağrı kapsamında sunulan 118 adet proje önerisinden 116'sı ÇPDK değerlendirmesine alınmış ve bu projelerden 37'si için ikinci aşama başvurusunun alınmasına karar verilmiştir.

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 10.06.2019 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır. İkinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 13.09.2019 olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.