Akademisyenlerimize Proje Desteği!
Close

Akademisyenlerimize Proje Desteği!

Back

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanımız Dr. Şahin Aydın'ın Türkiye tarafında yürütücü olarak yer aldığı, 2565 TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) ile İkili İşbirliği Programı çağrısı kapsamında Malta Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek olan "ICT-enabled Bee Foraging Sites and Beekeeper Routes Optimization for Efficient Honey Production (BEE-OPTECH4Honey) / Verimli Bal Üretimi için BİT Destekli Arıcılık Faaliyet Sahaları ve Arıcı Rotaları Optimizasyonu" başlıklı proje, destek almaya hak kazandı.
 
Projede aynı zamanda, Enformasyon Teknolojileri Bölümü öğretim üyeleri Dr. Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu, Dr. Elif Deniz Yelmenoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Demet Özgür Ünlüakın ve Dr. Sonya Javadi gibi değerli akademisyenlerimiz de araştırmacı olarak yer almaktadır.
 
Bu iş birliği ve projenin başarısı, Işık Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik alanlara verdiği önemi bir kez daha göstermektedir.
 
Yürütücü Dr. Şahin Aydın başta olmak üzere, tüm projede yer alan akademisyenlerimizi kutlarız!