TÜBİTAK 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı!
Close

TÜBİTAK 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı!

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar,
TÜBİTAK 'ın çok disiplinli ve yüksek bütçeli destek programı olan "1003- Öncelikli Alanlar ArGe Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 8 ana alanda 22 yeni çağrı açılmıştır.
Başvuru Tipi: 1003 çağrıları iki aşamalıdır ve ilk aşama için kısa bir başvuru formunu doldurulması yeterlidir. İlk aşamayı geçen projeler için ikinci aşamada detaylı bir başvuru beklenmektedir.
Son Başvuru Tarihi: İlk aşama başvuruları: 17/02/2017

* Çağrı metinleri ve çağrılara özel hususlar için tıklayınız.

Çağrı Kodu Çağrı Adı
1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri
1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji
1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik
1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi
1003-ENE-HPIL-2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri
1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi
1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi
1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri
1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar
1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri
1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar
1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar
1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler
1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik
1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm

Bilginize sunarız,
Saygılarımızla

Destekli Araştırmalar Ofisi