Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım'ın Projesine TÜBİTAK'tan Destek
Close

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım'ın Projesine TÜBİTAK'tan Destek

Back

Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım'ın "Videokonferans Aracılığı ile Nöropsikolojik Test Uygulanmasının Güvenilirliğinin İncelenmesi" konulu araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
        
Projede, yaşlanan nüfusla birlikte uyumlu bir şekilde artan yaşla ilgili bilişsel bozukluklar ve demans tanıları için yapılan değerlendirmelerde, videokonferans görüşmesinden elde edilecek test puanları ile yüz yüze görüşmeden alınan puanların ilişkisi incelenerek, evde yapılan telenöropsikolojik değerlendirmenin güvenirliliğinin test edilmesi amaçlanıyor.