Psikoloji Bölümü Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği
Close

Psikoloji Bölümü Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği

Back

TÜBİTAK, Genç Araştırmacılara Destek Vererek Bilime Katkı Sağlıyor.2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2023 yılı 1. döneminde iki önemli proje TÜBİTAK tarafından destekleniyor.
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım'ın danışmanlığında Psikoloji Bölümü öğrencilerimiz Heval Gövercin'in ortaklığı ve Esma Sümeyra Ünver'in yürütücülüğünü yaptığı çalışma "50-85 Yaş Arası Bireylerde Uyku Kalitesi ve Bilişsel İşlevsellik Arasındaki İlişkide Depresyon ve Anksiyetenin Aracı Rolü" başlığı altında gerçekleştiriliyor. 
 
Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Berna Akçınar'ın danışmanlığında Psikoloji Bölümü öğrencimiz Ayşe Azra Güzeler tarafından yürütülen "Akran Zorbalığını Etkileyen Unsurların İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma" başlıklı proje destek almaya hak kazanmıştır.
 
Genç araştırmacılara deneyim kazandırarak Türkiye'nin bilimsel ilerlemesine katkı sağlayan bu projelerde emeği geçen danışman hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.